Адреси на Българска Фондация "Биоразнообразие"

И нас от БФБ лично ни сполетя нещастието наречено „застрояване” на 3 м от прозорците на офиса. В тази връзка се наложи да напуснем нашия чудесен двор и розовата къща и да се преместим …в един блок. Сега имаме двойно повече място и сме заключени между две емблематични за нас улици – „Беласица” вляво и „Странджа” отзад. И тъй като битката за нашата природа продължава – нашият блок се намира на „Опълченска”.

карта

София, 1202 ул. Веслец 39-41, ет. 4, ап.11 
тел/факс: 9316183
e-mail: bbf@biodiversity.bg
www.bbf.biodiversity.bg