Cephalanthera epipactoides
Борис Асьов

Cephalanthera epipactoides Дремниковиден главопрашник