Limodorum abortivum
Антоанета Петрова

Limodorum abortivum Недоразвит лимодорум

Названието му датира от времето на Теофраст. Древен вид, чиито роднини са в Югоизточна Азия. Растенията са почти напълно лишени от хлорофил и се изхранват чрез микоризните гъби. Среща се на открити до полусенчести места, почти винаги на варовити почви в цялата страна, до към 1300 м надм. в. Цъфти май-юни. Защитен вид, в Червения списък е с категория Уязвим

Къде се среща?

Недоразвит липодорум