Ophrys mammosa
Борис Асьов

Ophrys mammosa Гърдеста (паяковидна) пчелица

Пчелиците са европейските салепови с най-интересно опрашване. Цветчетата имитират женските на определен вид насекомо и опрашването се извършва от мъжките при т.н. псевдокопулация. Родът е с голямо разнообразие в средиземноморските страни, у нас са установени 5 вида. Паяковидната пчелица се среща нарядко по пасища и сред храсталаци в по-топлите райони на страната и е сред най-ранно цъфтящите видове - още през април (май). Защитен вид, в Червения списък е с категория Уязвим.

Къде се среща?

Паяковидна пчелица