Orchis laxiflora
Антоанета Петрова

Orchis laxiflora Блатен салеп

Расте по влажни ливади, като понякога популациите са многочислени. У нас се среща в райони със средиземноморско климатично влияние: Източни Родопи, Тракийската низина, Тунджанската хълмиста низина и Странджа. В Червения списък е с категория Уязвим. Отличава се от елегантния салеп (Orchis elegans) по силно сгъната, вдлъбната в средата устна, която при елегантния салеп е целокрайна и плоска.

Къде се среща?

laxiflora