Orchis pallens
Борис Асьов

Orchis pallens Бледен салеп

Среща се по горски поляни, пасища, ливади по-често в планините на Западна България, но също така в целите Родопи и Стара планина. Светложълтите цветове имат слаб аромат на бъз, с който привличат земните пчели, които ги опрашват. Цъфти през май-юни.

Къде се среща?

Бледен салеп