Orchis papilionacea
Борис Асьов

Orchis papilionacea Пеперудоцветен салеп

Среща се по открити, слънчеви места, по пасища и из храсталаци, предимно в югоизточната част на страната, но и в Стара планина, Предбалкана, Люлин планина и Струмска долина. Характерен с ненаделената си устна. Защитен вид, в Червения списък е с категория Уязвим. На места в Източни Родопи, Сакар и Странджа расте в многочислени популации. Лесно прави хибриди с обикновения салеп (Orchis morio).

Къде се среща?

Пеперудоцветен салеп