Anacamptis pyramidalis
Росен Василев

Anacamptis pyramidalis Обикновен анакамптис