Dactylorhiza saccifera
Антоанета Петрова

Dactylorhiza saccifera Торбест дланокоренник

Широко разпространен в страната вид, срещащ се на влажни места край реки, потоци, поляни и в гори, от низините до 2200 м надм. в. Отличава се с напетнени листа, сравнително едри розови цветове с триделна напетнена устна и дълга “торбеста” шпора, откъдето идва името. Цъфти през лятото. Популациите често са многочислени.

Къде се среща?

Торбест дланокоренник