Himantoglossum caprinum
Росен Василев

Himantoglossum caprinum Змийско езиче

Един от видовете в България с най-необичайни цветове. Устната, която е площадка за кацане на насекомите, е с дълъг среден дял, който е балансьор на тежестта и поставя опрашителя в подходящата позиция. Среща се нарядко в цялата страна, почти винаги на варовити, каменливи почви, на открити, слънчеви места - слабо натоварени пасища и храсталаци, до около 1000 м надм. в. Защитен вид, в Червения списък е с категория Уязвим. Включен е в приложенията на Директивата за хабитатите на Европейския съюз и на Бернската конвенция.

Къде се среща?

Химантоглосум