Ophrys cornuta
Борис Асьов

Ophrys cornuta Двурога пчелица

Най-широко разпространеният вид от този род в България, лесно различим с двете остри подутини – “рогца” на устната. Среща се на открити или полусенчести места локално в цялата страна, по пасища, из храсталаци, разредени гори, горски поляни, по-често на варовити почви, до 1400 м надм. в. Цъфти през май-юни. Популациите обикновено са с численост 10-100 растения. Защитен вид, в Червения списък е с категория Уязвим.

Къде се среща?

Двурога пчелица