Orchis purpurea
Chr. Meisser

Orchis purpurea Пурпурен салеп

Един от най-често срещаните и лесно различими видове салеп. Среща се в цялата страна, в разредени гори, храсталаци, горски поляни, слабо използвани пасища, до 1500 м надм. в., цъфти през май-юни. Красотата му привлича хората да го събират за букети, което е една от причините видът да става по-рядък.

Къде се среща?

Пурпурен салеп